Kognitív terápiás módszerek

Beck elméleti modelljén alapul, mely szerint minden pszichológiai zavarban közös a diszfunkcionális (hibás) gondolkodás, ami a kliens hangulatát és magatartását is befolyásolja. A kognitív terápia egy jelentésmódosító folyamat, ami tehát a diszfunkcionális (hibás) viselkedésnek és gondolkodásnak a megváltoztatását célozza. Ennek érdekébe azonosítja a diszfunkcionális hiedelmeket és az ezeket fenntartó gondolkodási hibákat és maladaptív (nem hatékony) viselkedésformákat. Célja tehát a korrekció, vagyis hatékonyabb, jobb, adaptívabb gondolkodási mechanizmus és viselkedésforma kialakítása és rögzítése.

A terápia során a kliens aktuális problémáinak megoldását segítjük úgy, hogy közben a célszerűtlen, helytelen gondolkodás és viselkedés megváltozzon. Lényege a hibás gondolkodási sémák "átírása". A folyamat végére pozitív irányú személyiségváltozás következik be, amit követ a hangulat és magatartás kedvező irányú változása is. Éppen ezért gyakran kombinálják viselkedésterápiával.