Katathym Imaginatív Pszichoterápia

Ezt a pszichoterápiás eljárást a múlt század ötvenes éveiben fejlesztették ki.A "katathym" szó a tudattalanból származó szimbólumok indulati telítettségére, érzelmi megélésére vonatkozik. Az "imaginativ" szó a terápiás céllal előidézett élményvilág képi jellegére utal. A kép megjelenésével az ellazult állapot mélyül, ami által a belső kép elevenebb és színesebb lesz, ez pedig az ellazulás továbbmélyüléséhez vezet. Így olyan, önmagát erősítő körfolyamat jön létre, mely a bevezető, csekély mértékű relaxáció ellenére, mély, módosult állapothoz vezet. Ez a technika megkönnyíti a múltban átélt - és többnyire elfojtott - traumatikus élmények felszínre hozását, valamint azok feldolgozását. Ezáltal csökkenthetjük, illetve teljesen megszüntethetjük azok negatív hatását jelenlegi életünkre. A kezelés során, a megváltozott tudatállapotban, a tudattalan elhárító mechanizmusai, énvédő erői fellazulnak, kevéssé aktiválódnak. Ezáltal az elfojtott fájdalmas életesemények a szimbólumokon keresztül hozzáférhetőbbé válnak a terápiás munka számára.

A tematikus hívóképek, lehetőséget biztosítanak a kliensnek, hogy a sokszor nagyon elfedett traumáihoz közelebb juthasson. A képi szimbólumok segítségével dolgozódnak át a súlyos lelki megrázkódtatást okozó történések. A folyamat végére létrejön egy új, a kliens számára kielégítőbb lelki egyensúly. Ezáltal lehetősége nyílik, hogy meghaladva eredeti problémáját megszülethessen új, boldogabb, harmonikusabb személyisége.