Pszichoanalitikusan orientált terápiák

A terápia során közelebb kerülhet saját érzéseihez, belső világához. Ennek érdekében a hangsúly különböző kapcsolatain, belső érzelmi életén, tudattalan fantáziáin, álmain és az aktuális terápiás helyzetben felmerülő érzésein van – a terápia egyrészt az ezek közötti összefüggéseknek a felismerésén keresztül hat, másrészt a kliens önmagáról szerzett új élményein keresztül. A pszichoanalitikusan orientált terápia ideje 1-1,5 évtől akár 4-5 évig terjedhet, ülésgyakorisága hetente 1-2 ülés. Ez a terápiás forma többek között alkalmas lehet régóta fennálló problémák, pszichés és/vagy pszichoszomatikus tünetek kezelésére, személyiségzavarok esetében, depresszió gyógyítására.

Rövid, dinamikus pszichoterápia:

Egy meghatározott, jól körülírt probléma rövidebb, úgynevezett fokális terápiás együttműködéssel is megoldható. A terápia célja, hogy a személyiség tüneti viselkedéssel közvetlenül összefüggő területének változását elősegítse. A változás 20-30 ülést követően érzékelhető. A találkozások heti rendszerességgel történnek.

Hosszú dinamikus pszichoterápiák:

  1. Támogató terápia
  2. Olyan beszélgetésen alapuló, gyógyító-fejlesztő eljárás, amelynek célja a tünetek enyhítése, az önértékelés és az alkalmazkodási készségek fejlesztése, a tudattalan indítékok feltárása nélkül. A terápiás forma azoknak ajánlható, akik gyorsabb tünetenyhülést keresnek, vagy súlyos alkalmazkodási nehézségekkel, krónikusabb kapcsolati problémákkal küzdenek. Az ülések rendszerint heti rendszerességgel zajlanak, a terápia hosszát pedig előre nem határozzuk meg.

  3. Feltáró terápia
  4. A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros terápiás forma, amelyben lényeges szerepet kap az egyén problémáinak mélyebb átdolgozása (a tudattalan folyamatok hosszabb feltárása). Ez a hosszúterápiás módszer a személyiség működésének részleges átalakulását, fejlődését eredményezheti. Azon esetekben javasolható, ahol a jelentkező képes hosszabbtávú (hónapokban, esetleg években mérhető) elköteleződésre, mélyebb önismereti céllal. Az ülések legalább heti két alkalommal zajlanak, ülő helyzetben.